شرایط فعلی

شفاف 91 درجه فارنهایت
NW 9 مایل در ساعت
شفاف
دمای مورد انتظار:91°
بارومتر: 29.6 اینچ
نقطه شبنم: 57°
رطوبت: 31.8%
قابلیت دید: 6 مایل
طلوع خورشید: 05:28 am
غروب خورشید: 06:41 pm
از تاریخ 19/08 01:00 am
مشاهده شده در Baghdad International Airport
مشاهدات گذشته, Baghdad International Airport >

وضع هوا در 3 روز

چهارشنبه
شفاف
بیشینه: 118°
کمینه: 86°
فردا
شفاف
بیشینه: 116°
کمینه: 86°
امروز
شفاف
بیشینه: 113°
کمینه: 85°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 02:48 am. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 03:20 am.