شرایط فعلی

شفاف 106 درجه فارنهایت
W 28 مایل در ساعت
شفاف
دمای مورد انتظار:106°
بارومتر: 29.4 اینچ
نقطه شبنم: 48°
رطوبت: 14.7%
قابلیت دید: 6 مایل
طلوع خورشید: 05:01 am
غروب خورشید: 06:49 pm
از تاریخ 23/07 09:00 am
مشاهده شده در Basrah/Maqal
مشاهدات گذشته, Basrah/Maqal >

وضع هوا در 3 روز

پنجشنبه
شفاف
بیشینه: 122°
کمینه: 91°
فردا
شفاف
بیشینه: 121°
کمینه: 89°
امروز
شفاف
بیشینه: 119°
کمینه: 89°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 08:49 am. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 10:10 am.