شرایط فعلی

شفاف 99 درجه فارنهایت
E 7 مایل در ساعت
شفاف
دمای مورد انتظار:99°
بارومتر: 29.7 اینچ
نقطه شبنم: 52°
رطوبت: 20.9%
قابلیت دید: 6 مایل
طلوع خورشید: 05:46 am
غروب خورشید: 05:59 pm
از تاریخ 21/09 09:00 am
مشاهده شده در Baghdad International Airport
مشاهدات گذشته, Baghdad International Airport >

وضع هوا در 3 روز

دوشنبه
شفاف
بیشینه: 104°
کمینه: 72°
فردا
شفاف
بیشینه: 105°
کمینه: 73°
امروز
شفاف
بیشینه: 111°
کمینه: 73°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 09:50 am. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 10:20 am.