شرایط فعلی

شفاف +36 درجه سانتی گراد
W 3 متر بر ثانیه
شفاف
دمای مورد انتظار:+36°
بارومتر: 1013.0 هوای فشار بالا
نقطه شبنم: +12°
رطوبت: 23.6%
قابلیت دید: 10 کیلومتر
طلوع خورشید: 06:07 am
غروب خورشید: 05:22 pm
از تاریخ 18/10 02:00 pm
مشاهده شده در Baghdad International Airport
مشاهدات گذشته, Baghdad International Airport >

وضع هوا در 3 روز

یکشنبه
غالباً شفاف
بیشینه: +35°
کمینه: +23°
فردا
تا قسمتی ابری
بیشینه: +35°
کمینه: +21°
امروز
شفاف
بیشینه: +36°
کمینه: +23°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 02:49 pm. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 03:20 pm.