شرایط فعلی

غالباً شفاف +22 درجه سانتی گراد
W 4 متر بر ثانیه
غالباً شفاف
دمای مورد انتظار:+22°
بارومتر: 1013.0 هوای فشار بالا
نقطه شبنم: +9°
رطوبت: 43.4%
قابلیت دید: 10 کیلومتر
طلوع خورشید: 05:35 am
غروب خورشید: 07:39 pm
از تاریخ 24/05 07:50 pm
مشاهده شده در Sde-Haifa Haifa
مشاهدات گذشته, Sde-Haifa Haifa >

وضع هوا در 3 روز

چهارشنبه
شفاف
بیشینه: +23°
کمینه: +18°
فردا
غالباً شفاف
بیشینه: +24°
کمینه: +17°
امروز
غالباً شفاف
بیشینه: +23°
کمینه: +13°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 01:12 am. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 01:30 am.