สภาพการณ์_ปัจจุบัน

สังเกตการณ์_ที่: 

46 หน่วย_ฟ.
N 17 หน่วย_ไมล์ต่อชั่วโมง


การสังเกต_เวลา 24/01 03:20 am
การสังเกตการณ์_ย้อนหลัง >
หมอกมากเป็นบางส่วน
รู้สึก_เหมือน: 39°
บาโรมิเตอร์: 30.3 หน่วย_น.
จุดน้ำค้าง: 28°
ความชิ้น: 48.3%
ทัศนวิสัย: 6 หน่วย_ไมล์

ดวงอาทิตย์ขึ้น: 07:52 am
ดวงอาทิตย์ตก: 05:23 pm

พยาการณ์อากาศในช่วงห้าวันอย่างละเอียด

พยาการณ์อากาศในช่วงห้าวันอย่างละเอียด

Updated at 03:04 am. Next update estimated at 04:00 am.


Trivia

N/A 93° Coonamble, ออสเตรเลีย
Batagay, รัสเซีย -59°

N/A 93° Geikie Gorge National Park, ออสเตรเลีย
Ese-Khayya, รัสเซีย -59°

N/A 90° Bourke, ออสเตรเลีย
Chokurdakh, รัสเซีย -42°

88° Purnululu National Park, ออสเตรเลีย
Mokhsogollokh, รัสเซีย -38°

86° Cobar, ออสเตรเลีย
Pokrovsk, รัสเซีย -38°