شرایط فعلی

+13 درجه سانتی گراد
N 5 متر بر ثانیه
دمای مورد انتظار:+13°
نقطه شبنم: -10°
رطوبت: 17.1%
طلوع خورشید: 06:59 am
غروب خورشید: 08:04 pm
از تاریخ 06/04 01:00 am
مشاهده شده در Bourg-St-Maurice
مشاهدات گذشته, Bourg-St-Maurice >

وضع هوا در 3 روز

چهارشنبه
غالباً شفاف
بیشینه: +11°
کمینه: +1°
فردا
شفاف
بیشینه: +11°
کمینه: +1°
امروز
شفاف
بیشینه: +11°
کمینه: +1°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 01:07 am. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 02:20 am.