شرایط فعلی

شفاف 82 درجه فارنهایت
E 8 مایل در ساعت
شفاف
دمای مورد انتظار:82°
بارومتر: 30.0 اینچ
نقطه شبنم: 61°
رطوبت: 48.1%
قابلیت دید: 6 مایل
طلوع خورشید: 06:24 am
غروب خورشید: 08:30 pm
از تاریخ 16/08 11:20 am
مشاهده شده در Milano / Linate
مشاهدات گذشته, Milano / Linate >

وضع هوا در 3 روز

شنبه
غالباً شفاف
بیشینه: 86°
کمینه: 67°
فردا
تا قسمتی ابری
بیشینه: 86°
کمینه: 65°
امروز
غالباً شفاف
بیشینه: 85°
کمینه: 66°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 11:09 am. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 12:20 pm.