สภาพการณ์_ปัจจุบัน

สังเกตการณ์_ที่: 

+5 หน่วย_ซ.
SW 2 หน่วย_เมตรต่อวินาที


การสังเกต_เวลา 15/11 08:50 am
การสังเกตการณ์_ย้อนหลัง >
ท้องฟ้ามืดครึ้ม
รู้สึก_เหมือน: +3°
บาโรมิเตอร์: 1001.0 หน่วย_เฮคโตปาสคาล
จุดน้ำค้าง: +4°
ความชิ้น: 93.2%
ทัศนวิสัย: 10 หน่วย_กม.

ดวงอาทิตย์ขึ้น: 07:21 am
ดวงอาทิตย์ตก: 04:53 pm

พยาการณ์อากาศในช่วงห้าวันอย่างละเอียด

พยาการณ์อากาศในช่วงห้าวันอย่างละเอียด

Updated at 09:00 am. Next update estimated at 09:40 am.


Trivia

+32° Ad Dindar, ซูดาน
Tura, รัสเซีย -33°

+32° As Sūkī, ซูดาน
Mamakan, รัสเซีย -30°

+32° Galgani, ซูดาน
Vanavara, รัสเซีย -29°

+32° Maiurno, ซูดาน
Vitimskiy, รัสเซีย -29°

+28° Hwange, ซิมบาบเว
Severo-Yeniseyskiy, รัสเซีย -27°