شرایط فعلی

شفاف +1 درجه سانتی گراد
W 2 متر بر ثانیه
شفاف
بارومتر: 1021.2 هوای فشار بالا
رطوبت: 93.7%
قابلیت دید: 8 کیلومتر
طلوع خورشید: 07:36 am
غروب خورشید: 04:28 pm
از تاریخ 08/12 07:00 am
مشاهده شده در Venezia / Tessera
مشاهدات گذشته, Venezia / Tessera >

وضع هوا در 3 روز

سه‌شنبه
شفاف
بیشینه: +12°
کمینه: +4°
فردا
تا قسمتی ابری
بیشینه: +10°
کمینه: +2°
امروز
تا قسمتی ابری
بیشینه: +11°
کمینه: +6°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 07:00 am. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 07:50 am.