สภาพการณ์_ปัจจุบัน

สังเกตการณ์_ที่: 

64 หน่วย_ฟ.
E 8 หน่วย_ไมล์ต่อชั่วโมง


การสังเกต_เวลา 24/04 12:20 pm
การสังเกตการณ์_ย้อนหลัง >
หมอกมากเป็นบางส่วน
รู้สึก_เหมือน: 64°
บาโรมิเตอร์: 29.9 หน่วย_น.
จุดน้ำค้าง: 59°
ความชิ้น: 82.6%
ทัศนวิสัย: 6 หน่วย_ไมล์

ดวงอาทิตย์ขึ้น: 06:23 am
ดวงอาทิตย์ตก: 08:20 pm

พยาการณ์อากาศในช่วงห้าวันอย่างละเอียด

พยาการณ์อากาศในช่วงห้าวันอย่างละเอียด

Updated at 11:51 am. Next update estimated at 01:10 pm.


Trivia

89° Mansilingan, ฟิลิปปินส์
Resolute, แคนาดา -22°

86° Calapi, ฟิลิปปินส์
Kugaaruk, แคนาดา -20°

86° Camalobalo, ฟิลิปปินส์
Taloyoak, แคนาดา -18°

86° Cansilayan, ฟิลิปปินส์
Cambridge Bay, แคนาดา -17°

86° Ma-ao, ฟิลิปปินส์
Gjoa Haven, แคนาดา -15°