شرایط فعلی

شفاف 75 درجه فارنهایت
SW 5 مایل در ساعت
شفاف
دمای مورد انتظار:75°
بارومتر: 30.2 اینچ
نقطه شبنم: 63°
رطوبت: 64.9%
قابلیت دید: 6 مایل
طلوع خورشید: 05:51 am
غروب خورشید: 08:53 pm
از تاریخ 22/07 07:50 am
مشاهده شده در Bologna / Borgo Panigale
مشاهدات گذشته, Bologna / Borgo Panigale >

وضع هوا در 3 روز

چهارشنبه
شفاف
بیشینه: 100°
کمینه: 74°
فردا
تا قسمتی ابری
بیشینه: 97°
کمینه: 72°
امروز
ابری
بیشینه: 93°
کمینه: 73°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 07:49 am. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 08:30 am.