สภาพการณ์_ปัจจุบัน

สังเกตการณ์_ที่: 

73 หน่วย_ฟ.
S 5 หน่วย_ไมล์ต่อชั่วโมง


การสังเกต_เวลา 22/07 07:20 am
การสังเกตการณ์_ย้อนหลัง >
ท้องฟ้าปลอดโปร่ง
รู้สึก_เหมือน: 73°
บาโรมิเตอร์: 30.2 หน่วย_น.
จุดน้ำค้าง: 63°
ความชิ้น: 69%
ทัศนวิสัย: 6 หน่วย_ไมล์

ดวงอาทิตย์ขึ้น: 05:51 am
ดวงอาทิตย์ตก: 08:53 pm

พยาการณ์อากาศในช่วงห้าวันอย่างละเอียด

พยาการณ์อากาศในช่วงห้าวันอย่างละเอียด

Updated at 06:50 am. Next update estimated at 08:00 am.


Trivia

102° Arizona Village, สหรัฐอเมริกา
McMurdo Station, Antarctica -30°

102° Mesquite Creek, สหรัฐอเมริกา
Grytviken, หมู่เกาะเซาท์จอร์เจียและหม�� 32° N/A

102° Mohave Valley, สหรัฐอเมริกา
Arthur’s Pass, นิวซีแลนด์ 51° N/A

100° Bluewater, สหรัฐอเมริกา
Thaba-Tseka, เลโซโท 55° N/A

96° Poston, สหรัฐอเมริกา
Cooma, ออสเตรเลีย 56°