สภาพการณ์_ปัจจุบัน

สังเกตการณ์_ที่: 

64 หน่วย_ฟ.
S 3 หน่วย_ไมล์ต่อชั่วโมง


การสังเกต_เวลา 31/05 10:20 am
การสังเกตการณ์_ย้อนหลัง >
หมอกมากเป็นบางส่วน
รู้สึก_เหมือน: 64°
บาโรมิเตอร์: 30.0 หน่วย_น.
จุดน้ำค้าง: 54°
ความชิ้น: 67.9%
ทัศนวิสัย: 6 หน่วย_ไมล์

ดวงอาทิตย์ขึ้น: 05:34 am
ดวงอาทิตย์ตก: 08:54 pm

พยาการณ์อากาศในช่วงห้าวันอย่างละเอียด

พยาการณ์อากาศในช่วงห้าวันอย่างละเอียด

Updated at 11:09 am. Next update estimated at 11:30 am.


Trivia

89° Guadalupe, สหรัฐอเมริกา
Dundas, กรีนแลนด์ 23° N/A

83° Ak-Chin Village, สหรัฐอเมริกา
Salluit, แคนาดา 24° N/A

83° Stanfield, สหรัฐอเมริกา
Grise Fiord, แคนาดา 28° N/A

80° Chandler, สหรัฐอเมริกา
Ohau Snow Fields, นิวซีแลนด์ 33° N/A

77° Zirándaro, เม็กซิโก
Kangxiwar, จีน 56° N/A