شرایط فعلی

غالباً شفاف 31 درجه فارنهایت
NW 7 مایل در ساعت
غالباً شفاف
دمای مورد انتظار:24°
نقطه شبنم: -20°
رطوبت: 7.6%
قابلیت دید: 43 مایل
طلوع خورشید: 07:50 am
غروب خورشید: 05:04 pm
از تاریخ 21/01 11:00 am
مشاهده شده در Paganella
مشاهدات گذشته, Paganella >

وضع هوا در 3 روز

پنجشنبه
شفاف
بیشینه: 49°
کمینه: 30°
فردا
شفاف
بیشینه: 46°
کمینه: 32°
امروز
غالباً شفاف
بیشینه: 45°
کمینه: 37°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 11:04 am. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 12:10 pm.