شرایط فعلی

شفاف +11 درجه سانتی گراد
N 3 متر بر ثانیه
شفاف
دمای مورد انتظار:+11°
نقطه شبنم: -2°
رطوبت: 38.1%
قابلیت دید: 40 کیلومتر
طلوع خورشید: 06:32 am
غروب خورشید: 07:38 pm
از تاریخ 08/04 08:00 pm
مشاهده شده در Campobasso
مشاهدات گذشته, Campobasso >

وضع هوا در 3 روز

شنبه
غالباً شفاف
بیشینه: +16°
کمینه: +3°
فردا
شفاف
بیشینه: +14°
کمینه: +2°
امروز
شفاف
بیشینه: +12°
کمینه: +1°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 12:07 am. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 12:50 am.