شرایط فعلی

شفاف +19 درجه سانتی گراد
S 5 متر بر ثانیه
شفاف
دمای مورد انتظار:+19°
نقطه شبنم: +19°
رطوبت: 100%
قابلیت دید: 12 کیلومتر
طلوع خورشید: 06:46 am
غروب خورشید: 07:08 pm
از تاریخ 17/09 11:00 pm
مشاهده شده در Campobasso
مشاهدات گذشته, Campobasso >

وضع هوا در 3 روز

جمعه
غالباً شفاف
بیشینه: +17°
کمینه: +5°
فردا
تا قسمتی ابری، احتمال طوفان تندری با باران
بیشینه: +17°
کمینه: +7°
امروز
غالباً شفاف
بیشینه: +22°
کمینه: +10°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 11:49 pm. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 12:30 am.