شرایط فعلی

شفاف 95 درجه فارنهایت
SW 9 مایل در ساعت
شفاف
دمای مورد انتظار:95°
بارومتر: 30.1 اینچ
نقطه شبنم: 64°
رطوبت: 36.7%
قابلیت دید: 6 مایل
طلوع خورشید: 05:53 am
غروب خورشید: 08:38 pm
از تاریخ 22/07 02:50 pm
مشاهده شده در Roma / Urbe
مشاهدات گذشته, Roma / Urbe >

وضع هوا در 3 روز

چهارشنبه
شفاف
بیشینه: 97°
کمینه: 73°
فردا
تا قسمتی ابری
بیشینه: 98°
کمینه: 71°
امروز
ابری
بیشینه: 97°
کمینه: 70°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 03:50 pm. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 04:30 pm.