สภาพการณ์_ปัจจุบัน

สังเกตการณ์_ที่: 

+21 หน่วย_ซ.
SE 3 หน่วย_เมตรต่อวินาที


การสังเกต_เวลา 19/09 05:50 pm
การสังเกตการณ์_ย้อนหลัง >
ท้องฟ้าปลอดโปร่ง
รู้สึก_เหมือน: +23°
บาโรมิเตอร์: 1016.0 หน่วย_เฮคโตปาสคาล
จุดน้ำค้าง: +18°
ความชิ้น: 83%
ทัศนวิสัย: 10 หน่วย_กม.

ดวงอาทิตย์ขึ้น: 06:53 am
ดวงอาทิตย์ตก: 07:13 pm

พยาการณ์อากาศในช่วงห้าวันอย่างละเอียด

พยาการณ์อากาศในช่วงห้าวันอย่างละเอียด

Updated at 06:49 pm. Next update estimated at 07:30 pm.


Trivia

+34° Cienegas Terrace, สหรัฐอเมริกา
Kangxiwar, จีน

+33° Las Quintas Fronterizas, สหรัฐอเมริกา
Savukoski, ฟินแลนด์ +0° N/A

+32° Carrizo Hill, สหรัฐอเมริกา
Lazeschyn, ยูเครน +7°

+32° Crystal City, สหรัฐอเมริกา
Panaci, โรมาเนีย +8°

+31° La Pryor, สหรัฐอเมริกา
Lopukhiv, ยูเครน +11°