สภาพการณ์_ปัจจุบัน

สังเกตการณ์_ที่: 

59 หน่วย_ฟ.
S 6 หน่วย_ไมล์ต่อชั่วโมง


การสังเกต_เวลา 21/02 02:50 pm
การสังเกตการณ์_ย้อนหลัง >
ท้องฟ้าปลอดโปร่ง
รู้สึก_เหมือน: 59°
บาโรมิเตอร์: 30.3 หน่วย_น.
จุดน้ำค้าง: 41°
ความชิ้น: 51.2%
ทัศนวิสัย: 4 หน่วย_ไมล์

ดวงอาทิตย์ขึ้น: 07:19 am
ดวงอาทิตย์ตก: 06:01 pm

พยาการณ์อากาศในช่วงห้าวันอย่างละเอียด

พยาการณ์อากาศในช่วงห้าวันอย่างละเอียด

Updated at 03:06 pm. Next update estimated at 03:40 pm.


Trivia

82° Mūdbidri, อินเดีย
Debin, รัสเซีย -44°

82° Pārvatīpuram, อินเดีย
Orotukan, รัสเซีย -44°

82° Rāzām, อินเดีย
Omsukchan, รัสเซีย -43°

81° Chodavaram, อินเดีย
Seymchan, รัสเซีย -43°

78° Vāda, อินเดีย
Talaya, รัสเซีย -40°