สภาพการณ์_ปัจจุบัน

สังเกตการณ์_ที่: 

59 หน่วย_ฟ.
S 5 หน่วย_ไมล์ต่อชั่วโมง


การสังเกต_เวลา 21/02 04:50 pm
การสังเกตการณ์_ย้อนหลัง >
ท้องฟ้าปลอดโปร่ง
รู้สึก_เหมือน: 59°
บาโรมิเตอร์: 30.3 หน่วย_น.
จุดน้ำค้าง: 55°
ความชิ้น: 87.8%
ทัศนวิสัย: 3 หน่วย_ไมล์

ดวงอาทิตย์ขึ้น: 07:21 am
ดวงอาทิตย์ตก: 06:05 pm

พยาการณ์อากาศในช่วงห้าวันอย่างละเอียด

พยาการณ์อากาศในช่วงห้าวันอย่างละเอียด

Updated at 06:23 pm. Next update estimated at 06:50 pm.


Trivia

81° Puttūr, อินเดีย
Sarylakh, รัสเซีย -54°

79° Parlākimidi, อินเดีย
Spornoye, รัสเซีย -46°

79° Rāzām, อินเดีย
Verkhniy At-Uryakh, รัสเซีย -43°

77° Kalyān, อินเดีย
Talaya, รัสเซีย -37°

77° Ulhāsnagar, อินเดีย
Baker Lake, แคนาดา -24°