شرایط فعلی

+10 درجه سانتی گراد
W 3 متر بر ثانیه
دمای مورد انتظار:+10°
بارومتر: 1026.0 هوای فشار بالا
نقطه شبنم:
رطوبت: 49.1%
طلوع خورشید: 07:03 am
غروب خورشید: 05:15 pm
از تاریخ 21/01 02:00 pm
مشاهده شده در Osaka
مشاهدات گذشته, Osaka >

وضع هوا در 3 روز

پنجشنبه
پوشیده از ابر و باران
بیشینه: +15°
کمینه: +10°
فردا
غالباً شفاف
بیشینه: +12°
کمینه: +7°
امروز
پوشیده از ابر
بیشینه: +11°
کمینه: +1°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 02:04 pm. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 03:10 pm.