شرایط فعلی

پوشیده از ابر 41 درجه فارنهایت
S 2 مایل در ساعت
پوشیده از ابر
دمای مورد انتظار:41°
بارومتر: 30.3 اینچ
نقطه شبنم: 32°
رطوبت: 70.1%
قابلیت دید: 19 مایل
طلوع خورشید: 06:40 am
غروب خورشید: 05:44 pm
از تاریخ 19/02 06:00 am
مشاهده شده در Osaka
مشاهدات گذشته, Osaka >

وضع هوا در 3 روز

جمعه
غالباً شفاف
بیشینه: 56°
کمینه: 43°
فردا
پوشیده از ابر
بیشینه: 53°
کمینه: 39°
امروز
ابری
بیشینه: 49°
کمینه: 39°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 06:11 am. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 07:00 am.