شرایط فعلی

شفاف +20 درجه سانتی گراد
SW 5 متر بر ثانیه
شفاف
دمای مورد انتظار:+20°
بارومتر: 1016.0 هوای فشار بالا
نقطه شبنم: -8°
رطوبت: 13.3%
قابلیت دید: 6 کیلومتر
طلوع خورشید: 06:10 am
غروب خورشید: 04:35 pm
از تاریخ 22/11 04:00 pm
مشاهده شده در Queen Alia Airport
مشاهدات گذشته, Queen Alia Airport >

وضع هوا در 3 روز

یکشنبه
غالباً شفاف
بیشینه: +19°
کمینه: +6°
فردا
شفاف
بیشینه: +17°
کمینه: +6°
امروز
شفاف
بیشینه: +20°
کمینه: +8°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 03:58 pm. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 05:10 pm.