شرایط فعلی

79 درجه فارنهایت
E 9 مایل در ساعت
دمای مورد انتظار:79°
طلوع خورشید: 06:12 am
غروب خورشید: 06:30 pm
از تاریخ 18/09 09:00 am
مشاهده شده در H-4'irwaished
مشاهدات گذشته, H-4'irwaished >

وضع هوا در 3 روز

جمعه
شفاف
بیشینه: 101°
کمینه: 68°
فردا
شفاف
بیشینه: 103°
کمینه: 74°
امروز
شفاف
بیشینه: 98°
کمینه: 73°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 09:50 am. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 10:50 am.