شرایط فعلی

غالباً شفاف 77 درجه فارنهایت
SW 11 مایل در ساعت
غالباً شفاف
دمای مورد انتظار:77°
بارومتر: 30.0 اینچ
نقطه شبنم: 54°
رطوبت: 44.3%
قابلیت دید: 4 مایل
طلوع خورشید: 06:24 am
غروب خورشید: 06:35 pm
از تاریخ 21/09 10:00 am
مشاهده شده در Amman Airport
مشاهدات گذشته, Amman Airport >

وضع هوا در 3 روز

دوشنبه
شفاف
بیشینه: 86°
کمینه: 60°
فردا
غالباً شفاف
بیشینه: 84°
کمینه: 62°
امروز
شفاف
بیشینه: 84°
کمینه: 61°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 09:50 am. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 10:30 am.