شرایط فعلی

شفاف 81 درجه فارنهایت
NE 3 مایل در ساعت
شفاف
دمای مورد انتظار:81°
بارومتر: 30.0 اینچ
نقطه شبنم: 45°
رطوبت: 28.1%
قابلیت دید: 3 مایل
طلوع خورشید: 06:25 am
غروب خورشید: 06:30 pm
از تاریخ 24/09 12:00 pm
مشاهده شده در Amman Airport
مشاهدات گذشته, Amman Airport >

وضع هوا در 3 روز

پنجشنبه
شفاف
بیشینه: 88°
کمینه: 64°
فردا
شفاف
بیشینه: 87°
کمینه: 62°
امروز
شفاف
بیشینه: 88°
کمینه: 62°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 11:50 am. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 12:30 pm.