Judaytā

สภาพการณ์_ปัจจุบัน

สังเกตการณ์_ที่: 

68 หน่วย_ฟ.


การสังเกต_เวลา 14/10 03:00 am
การสังเกตการณ์_ย้อนหลัง >
ท้องฟ้าปลอดโปร่งเป็นส่วนใหญ่
รู้สึก_เหมือน: 68°
บาโรมิเตอร์: 30.0 หน่วย_น.
จุดน้ำค้าง: 45°
ความชิ้น: 43.1%
ทัศนวิสัย: 6 หน่วย_ไมล์

ดวงอาทิตย์ขึ้น: 06:39 am
ดวงอาทิตย์ตก: 06:06 pm

พยาการณ์อากาศในช่วงห้าวันอย่างละเอียด

พยาการณ์อากาศในช่วงห้าวันอย่างละเอียด

Updated at 04:49 am. Next update estimated at 05:20 am.


Trivia

94° Corumbá, บราซิล
Khandyga, รัสเซีย 14°

91° Elesbão Veloso, บราซิล
Wiseman, สหรัฐอเมริกา 23°

86° Mozarlândia, บราซิล
Sokol, รัสเซีย 28°

75° Aquidauana, บราซิล
Uptar, รัสเซีย 28°

73° Crixás, บราซิล
Paxson, สหรัฐอเมริกา 35°