شرایط فعلی

+10 درجه سانتی گراد
E 2 متر بر ثانیه
دمای مورد انتظار:+10°
طلوع خورشید: 06:28 am
غروب خورشید: 04:31 pm
از تاریخ 12/12 02:00 am
مشاهده شده در Irbid
مشاهدات گذشته, Irbid >

وضع هوا در 3 روز

شنبه
شفاف
بیشینه: +14°
کمینه: +5°
فردا
تا قسمتی ابری
بیشینه: +13°
کمینه: +7°
امروز
تا قسمتی ابری
بیشینه: +16°
کمینه: +7°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 02:59 am. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 03:50 am.