Kitim

สภาพการณ์_ปัจจุบัน

สังเกตการณ์_ที่: 

+9 หน่วย_ซ.


การสังเกต_เวลา 15/12 10:00 pm
การสังเกตการณ์_ย้อนหลัง >
ท้องฟ้าปลอดโปร่ง
รู้สึก_เหมือน: +9°
บาโรมิเตอร์: 1019.0 หน่วย_เฮคโตปาสคาล
จุดน้ำค้าง: +1°
ความชิ้น: 57.2%
ทัศนวิสัย: 5 หน่วย_กม.

ดวงอาทิตย์ขึ้น: 06:30 am
ดวงอาทิตย์ตก: 04:32 pm

พยาการณ์อากาศในช่วงห้าวันอย่างละเอียด

พยาการณ์อากาศในช่วงห้าวันอย่างละเอียด

Updated at 10:02 pm. Next update estimated at 11:10 pm.


Trivia

+27° Cloncurry, ออสเตรเลีย
Batagay, รัสเซีย -48°

+26° Coober Pedy, ออสเตรเลีย
Belichan, รัสเซีย -46°

+26° Tennant Creek, ออสเตรเลีย
Ust'-Omchug, รัสเซีย -45°

+25° Selwyn Snowfields, ออสเตรเลีย
Ust'-Kuyga, รัสเซีย -42°

+23° Yulara, ออสเตรเลีย
Debin, รัสเซีย -39°