Pećane

สภาพการณ์_ปัจจุบัน

สังเกตการณ์_ที่: 

36 หน่วย_ฟ.


การสังเกต_เวลา 19/02 04:30 am
การสังเกตการณ์_ย้อนหลัง >
ท้องฟ้าปลอดโปร่ง
รู้สึก_เหมือน: 36°
บาโรมิเตอร์: 30.2 หน่วย_น.
จุดน้ำค้าง: 30°
ความชิ้น: 79.7%
ทัศนวิสัย: 6 หน่วย_ไมล์

ดวงอาทิตย์ขึ้น: 06:28 am
ดวงอาทิตย์ตก: 05:13 pm

พยาการณ์อากาศในช่วงห้าวันอย่างละเอียด

พยาการณ์อากาศในช่วงห้าวันอย่างละเอียด

Updated at 04:08 am. Next update estimated at 05:10 am.


Trivia

99° Mount Isa, ออสเตรเลีย
Iqaluit, แคนาดา -31°

99° Tennant Creek, ออสเตรเลีย
Bilibino, รัสเซีย -28°

N/A 98° Winton, ออสเตรเลีย
Vstrechnyy, รัสเซีย -28°

N/A 95° Blackall, ออสเตรเลีย
Pond Inlet, แคนาดา -24°

N/A 93° Gayndah, ออสเตรเลีย
Salluit, แคนาดา -24°