شرایط فعلی

شفاف 111 درجه فارنهایت
NW 9 مایل در ساعت
شفاف
دمای مورد انتظار:111°
بارومتر: 29.6 اینچ
نقطه شبنم: 45°
رطوبت: 11%
قابلیت دید: 6 مایل
طلوع خورشید: 05:20 am
غروب خورشید: 06:20 pm
از تاریخ 23/08 12:00 pm
مشاهده شده در Kuwait Internationalairport
مشاهدات گذشته, Kuwait Internationalairport >

وضع هوا در 3 روز

یکشنبه
شفاف
بیشینه: 114°
کمینه: 88°
فردا
شفاف
بیشینه: 107°
کمینه: 84°
امروز
شفاف
بیشینه: 113°
کمینه: 87°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 11:50 am. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 12:40 pm.