شرایط فعلی

شفاف 84 درجه فارنهایت
شفاف
دمای مورد انتظار:84°
بارومتر: 29.6 اینچ
نقطه شبنم: 52°
رطوبت: 32.8%
قابلیت دید: 2 مایل
طلوع خورشید: 05:22 am
غروب خورشید: 06:17 pm
از تاریخ 26/08 05:00 am
مشاهده شده در Kuwait Internationalairport
مشاهدات گذشته, Kuwait Internationalairport >

وضع هوا در 3 روز

چهارشنبه
شفاف
بیشینه: 114°
کمینه: 89°
فردا
شفاف
بیشینه: 116°
کمینه: 88°
امروز
شفاف
بیشینه: 118°
کمینه: 88°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 04:49 am. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 05:50 am.