Bishkek

สภาพการณ์_ปัจจุบัน

สังเกตการณ์_ที่: 

38 หน่วย_ฟ.


การสังเกต_เวลา 20/11 12:00 am
การสังเกตการณ์_ย้อนหลัง >
ท้องฟ้ามืดครึ้ม
รู้สึก_เหมือน: 37°
บาโรมิเตอร์: 30.2 หน่วย_น.
จุดน้ำค้าง: 28°
ความชิ้น: 64.7%

ดวงอาทิตย์ขึ้น: 07:59 am
ดวงอาทิตย์ตก: 05:34 pm

พยาการณ์อากาศในช่วงห้าวันอย่างละเอียด

พยาการณ์อากาศในช่วงห้าวันอย่างละเอียด

Updated at 02:01 am. Next update estimated at 03:00 am.


Trivia

90° Purnululu National Park, ออสเตรเลีย
Chara, รัสเซีย -36°

80° Broken Hill, ออสเตรเลีย
Alekseyevskaya, รัสเซีย -34°

71° Cloncurry, ออสเตรเลีย
Kirensk, รัสเซีย -34°

68° Port Augusta, ออสเตรเลีย
Balakhninskiy, รัสเซีย -29°

68° Port Augusta West, ออสเตรเลีย
Taksimo, รัสเซีย -29°