شرایط فعلی

پوشیده از ابر +4 درجه سانتی گراد
پوشیده از ابر
بارومتر: 1008.0 هوای فشار بالا
نقطه شبنم: +3°
رطوبت: 96.5%
قابلیت دید: 7 کیلومتر
طلوع خورشید: 08:32 am
غروب خورشید: 04:34 pm
از تاریخ 27/01 11:00 pm
مشاهده شده در Rujiena
مشاهدات گذشته, Rujiena >

وضع هوا در 3 روز

پنجشنبه
پوشیده از ابر و باران سبک
بیشینه: +3°
کمینه:
فردا
پوشیده از ابر و باران سبک
بیشینه: +3°
کمینه: +1°
امروز
پوشیده از ابر
بیشینه: +3°
کمینه: +1°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 02:15 am. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 02:40 am.