شرایط فعلی

شفاف 27 درجه فارنهایت
شفاف
بارومتر: 30.2 اینچ
نقطه شبنم: 24°
رطوبت: 85.9%
قابلیت دید: 12 مایل
طلوع خورشید: 08:41 am
غروب خورشید: 04:23 pm
از تاریخ 23/01 08:00 am
مشاهده شده در Rujiena
مشاهدات گذشته, Rujiena >

وضع هوا در 3 روز

شنبه
شفاف
بیشینه: 39°
کمینه: 29°
فردا
پوشیده از ابر
بیشینه: 43°
کمینه: 35°
امروز
پوشیده از ابر
بیشینه: 37°
کمینه: 33°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 10:10 am. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 11:00 am.