Mazsalaca

สภาพการณ์_ปัจจุบัน

สังเกตการณ์_ที่: 

+5 หน่วย_ซ.


การสังเกต_เวลา 26/01 02:00 pm
การสังเกตการณ์_ย้อนหลัง >
ท้องฟ้ามืดครึ้ม
รู้สึก_เหมือน: +5°
บาโรมิเตอร์: 1008.2 หน่วย_เฮคโตปาสคาล
จุดน้ำค้าง: +4°
ความชิ้น: 94.5%
ทัศนวิสัย: 13 หน่วย_กม.

ดวงอาทิตย์ขึ้น: 08:35 am
ดวงอาทิตย์ตก: 04:29 pm

พยาการณ์อากาศในช่วงห้าวันอย่างละเอียด

พยาการณ์อากาศในช่วงห้าวันอย่างละเอียด

Updated at 04:05 pm. Next update estimated at 05:20 pm.


Trivia

+38° Musa Kunda, แกมเบีย
Verkhoyansk, รัสเซีย -57°

+34° Daru Lohen, แกมเบีย
Khandyga, รัสเซีย -50°

+33° Guinguinéo, เซเนกัล
Dzhebariki-Khaya, รัสเซีย -49°

+33° Khombole, เซเนกัล
Hughes, สหรัฐอเมริกา -33°

+33° Tiébo, เซเนกัล
Chicken, สหรัฐอเมริกา -27°