Mazsalaca

สภาพการณ์_ปัจจุบัน

สังเกตการณ์_ที่: 

38 หน่วย_ฟ.


การสังเกต_เวลา 28/01 02:00 am
การสังเกตการณ์_ย้อนหลัง >
ท้องฟ้ามืดครึ้ม
รู้สึก_เหมือน: 37°
บาโรมิเตอร์: 29.7 หน่วย_น.
จุดน้ำค้าง: 37°
ความชิ้น: 96.5%
ทัศนวิสัย: 3 หน่วย_ไมล์

ดวงอาทิตย์ขึ้น: 08:32 am
ดวงอาทิตย์ตก: 04:34 pm

พยาการณ์อากาศในช่วงห้าวันอย่างละเอียด

พยาการณ์อากาศในช่วงห้าวันอย่างละเอียด

Updated at 05:05 am. Next update estimated at 05:40 am.


Trivia

104° Kalgoorlie, ออสเตรเลีย
Zyryanka, รัสเซีย -38°

N/A 73° Mariental, นามิเบีย
Artyk, รัสเซีย -35°

N/A 72° Bethanie, นามิเบีย
Kholodnyy, รัสเซีย -15°

N/A 72° Keetmanshoop, นามิเบีย
Susuman, รัสเซีย -15°

N/A ° ,
Shungnak, สหรัฐอเมริกา -13°