شرایط فعلی

+1 درجه سانتی گراد
W 3 متر بر ثانیه
دمای مورد انتظار:-2°
بارومتر: 1024.8 هوای فشار بالا
نقطه شبنم: -2°
رطوبت: 74.7%
طلوع خورشید: 06:27 am
غروب خورشید: 06:36 pm
از تاریخ 20/03 02:00 am
مشاهده شده در Riga
مشاهدات گذشته, Riga >

وضع هوا در 3 روز

جمعه
شفاف
بیشینه: +7°
کمینه:
فردا
ابری و رگبار
بیشینه: +11°
کمینه: +3°
امروز
پوشیده از ابر
بیشینه: +8°
کمینه: +2°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 03:03 pm. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 03:20 pm.