شرایط فعلی

80 درجه فارنهایت
دمای مورد انتظار:80°
نقطه شبنم: 30°
رطوبت: 15.7%
طلوع خورشید: 07:43 am
غروب خورشید: 07:20 pm
از تاریخ 07/10 09:00 am
مشاهده شده در Tinalkoun
مشاهدات گذشته, Tinalkoun >

وضع هوا در 3 روز

یکشنبه
شفاف
بیشینه: 85°
کمینه: 54°
فردا
شفاف
بیشینه: 82°
کمینه: 51°
امروز
شفاف
بیشینه: 80°
کمینه: 52°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 02:16 am. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 03:20 am.