Pagėgiai

สภาพการณ์_ปัจจุบัน

สังเกตการณ์_ที่: 

+6 หน่วย_ซ.
S 2 หน่วย_เมตรต่อวินาที


การสังเกต_เวลา 14/11 08:00 pm
การสังเกตการณ์_ย้อนหลัง >
ท้องฟ้ามืดครึ้ม
รู้สึก_เหมือน: +4°
บาโรมิเตอร์: 1018.9 หน่วย_เฮคโตปาสคาล
จุดน้ำค้าง: +5°
ความชิ้น: 97.3%
ทัศนวิสัย: 12 หน่วย_กม.

ดวงอาทิตย์ขึ้น: 08:02 am
ดวงอาทิตย์ตก: 04:30 pm

พยาการณ์อากาศในช่วงห้าวันอย่างละเอียด

พยาการณ์อากาศในช่วงห้าวันอย่างละเอียด

Updated at 07:59 pm. Next update estimated at 09:10 pm.


Trivia

+36° La Rioja, อาร์เจนตินา
Vitim, รัสเซีย -37°

N/A +30° Geikie Gorge National Park, ออสเตรเลีย
Bodaybo, รัสเซีย -36°

+29° Jaicós, บราซิล
Tupik, รัสเซีย -36°

+29° Picos, บราซิล
Mama, รัสเซีย -35°

N/A +27° Port Keats, ออสเตรเลีย
Batagay, รัสเซีย -34°