Pagėgiai

สภาพการณ์_ปัจจุบัน

สังเกตการณ์_ที่: 

32 หน่วย_ฟ.
W 11 หน่วย_ไมล์ต่อชั่วโมง


การสังเกต_เวลา 23/02 09:00 pm
การสังเกตการณ์_ย้อนหลัง >
ท้องฟ้ามืดครึ้ม
รู้สึก_เหมือน: 23°
บาโรมิเตอร์: 30.6 หน่วย_น.
จุดน้ำค้าง: 27°
ความชิ้น: 79.9%
ทัศนวิสัย: 12 หน่วย_ไมล์

ดวงอาทิตย์ขึ้น: 07:38 am
ดวงอาทิตย์ตก: 05:54 pm

พยาการณ์อากาศในช่วงห้าวันอย่างละเอียด

พยาการณ์อากาศในช่วงห้าวันอย่างละเอียด

Updated at 09:07 pm. Next update estimated at 09:50 pm.


Trivia

83° Emmiganūru, อินเดีย
Oymyakon, รัสเซีย -57°

83° Siruguppa, อินเดีย
Belaya Gora, รัสเซีย -46°

82° Nāgireddipalli, อินเดีย
Kugaaruk, แคนาดา -31°

82° Rājampet, อินเดีย
Taloyoak, แคนาดา -31°

81° Tekkalakote, อินเดีย
Wiseton, แคนาดา -1° N/A