Prienai

สภาพการณ์_ปัจจุบัน

สังเกตการณ์_ที่: 

+2 หน่วย_ซ.
S 7 หน่วย_เมตรต่อวินาที


การสังเกต_เวลา 15/12 08:00 pm
การสังเกตการณ์_ย้อนหลัง >
ท้องฟ้ามืดครึ้ม และฝนตกเล็กน้อย
รู้สึก_เหมือน: -3°
บาโรมิเตอร์: 1002.2 หน่วย_เฮคโตปาสคาล
จุดน้ำค้าง: +1°
ความชิ้น: 91.1%
ทัศนวิสัย: 10 หน่วย_กม.

ดวงอาทิตย์ขึ้น: 08:40 am
ดวงอาทิตย์ตก: 03:57 pm

พยาการณ์อากาศในช่วงห้าวันอย่างละเอียด

พยาการณ์อากาศในช่วงห้าวันอย่างละเอียด

Updated at 10:59 pm. Next update estimated at 11:30 pm.


Trivia

+30° Longreach, ออสเตรเลีย
Artyk, รัสเซีย -50°

N/A +28° Blackall, ออสเตรเลีย
Batagay, รัสเซีย -48°

+28° Quilpie, ออสเตรเลีย
Kadykchan, รัสเซีย -46°

+25° Port Augusta West, ออสเตรเลีย
Yagodnoye, รัสเซีย -46°

+24° Uluru-Kata Tjuta National Park, ออสเตรเลีย
Nizhneyansk, รัสเซีย -34°