شرایط فعلی

ابری و باران سبک +9 درجه سانتی گراد
S 8 متر بر ثانیه
ابری و باران سبک
دمای مورد انتظار:+5°
بارومتر: 1005.0 هوای فشار بالا
نقطه شبنم: +9°
رطوبت: 100%
قابلیت دید: 3 کیلومتر
طلوع خورشید: 08:20 am
غروب خورشید: 04:34 pm
از تاریخ 08/12 02:20 pm
مشاهده شده در Luxembourg / Luxembourg
مشاهدات گذشته, Luxembourg / Luxembourg >

وضع هوا در 3 روز

سه‌شنبه
ابری
بیشینه: +3°
کمینه:
فردا
ابری و رگبار
بیشینه: +6°
کمینه:
امروز
پوشیده از ابر و رگبار
بیشینه: +10°
کمینه: +4°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 02:13 pm. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 03:00 pm.