Medernach

สภาพการณ์_ปัจจุบัน

สังเกตการณ์_ที่: 

+13 หน่วย_ซ.
S 5 หน่วย_เมตรต่อวินาที


การสังเกต_เวลา 17/10 03:20 pm
การสังเกตการณ์_ย้อนหลัง >
เมฆมากเป็นบางส่วน และฝนตกกระจายเป็นแห่งๆ
รู้สึก_เหมือน: +11°
บาโรมิเตอร์: 1012.0 หน่วย_เฮคโตปาสคาล
จุดน้ำค้าง: +12°
ความชิ้น: 93.6%
ทัศนวิสัย: 10 หน่วย_กม.

ดวงอาทิตย์ขึ้น: 07:59 am
ดวงอาทิตย์ตก: 06:40 pm

พยาการณ์อากาศในช่วงห้าวันอย่างละเอียด

พยาการณ์อากาศในช่วงห้าวันอย่างละเอียด

Updated at 02:50 pm. Next update estimated at 04:10 pm.


Trivia

+40° Faya, ชาด
Burkhala, รัสเซีย -23°

+38° Kawm Umbū, อียิปต์
Yagodnoye, รัสเซีย -23°

+34° Hot Chāh, ปากีสถาน
Atka, รัสเซีย -21°

+32° Bela, ปากีสถาน
Verkhniy At-Uryakh, รัสเซีย -20°

+32° Uthal, ปากีสถาน
McMurdo Station, Antarctica -19°