Ankazoabo

สภาพการณ์_ปัจจุบัน

สังเกตการณ์_ที่: 

73 หน่วย_ฟ.


การสังเกต_เวลา 19/01 06:00 pm
การสังเกตการณ์_ย้อนหลัง >
ท้องฟ้ามืดครึ้ม และฝนตกเล็กน้อย
รู้สึก_เหมือน: 73°
ทัศนวิสัย: 9 หน่วย_ไมล์

ดวงอาทิตย์ขึ้น: 05:34 am
ดวงอาทิตย์ตก: 06:51 pm

พยาการณ์อากาศในช่วงห้าวันอย่างละเอียด

พยาการณ์อากาศในช่วงห้าวันอย่างละเอียด

Updated at 12:02 am. Next update estimated at 12:30 am.


Trivia

85° Roma, ออสเตรเลีย
Oymyakon, รัสเซีย -57°

84° Longreach, ออสเตรเลีย
Kadykchan, รัสเซีย -56°

N/A 80° Roebourne, ออสเตรเลีย
Verkhoyansk, รัสเซีย -49°

78° Manuangan, ฟิลิปปินส์
Zhatay, รัสเซีย -29°

N/A 77° Charters Towers, ออสเตรเลีย
Snezhnogorsk, รัสเซีย -23°