شرایط فعلی

شفاف 73 درجه فارنهایت
SW 1 مایل در ساعت
شفاف
دمای مورد انتظار:73°
بارومتر: 30.1 اینچ
نقطه شبنم: 68°
رطوبت: 83.2%
قابلیت دید: 6 مایل
طلوع خورشید: 06:00 am
غروب خورشید: 08:16 pm
از تاریخ 20/07 11:15 pm
مشاهده شده در Luqa
مشاهدات گذشته, Luqa >

وضع هوا در 3 روز

دوشنبه
شفاف
بیشینه: 83°
کمینه: 73°
فردا
شفاف
بیشینه: 81°
کمینه: 71°
امروز
شفاف
بیشینه: 82°
کمینه: 71°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 11:49 pm. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 12:10 am.