شرایط فعلی

غالباً شفاف 102 درجه فارنهایت
S 2 مایل در ساعت
غالباً شفاف
دمای مورد انتظار:102°
بارومتر: 29.8 اینچ
نقطه شبنم: 75°
رطوبت: 42.7%
قابلیت دید: 6 مایل
طلوع خورشید: 06:43 am
غروب خورشید: 06:26 pm
از تاریخ 18/10 06:00 pm
مشاهده شده در Matam
مشاهدات گذشته, Matam >

وضع هوا در 3 روز

یکشنبه
شفاف
بیشینه: 106°
کمینه: 82°
فردا
غالباً شفاف
بیشینه: 104°
کمینه: 84°
امروز
شفاف
بیشینه: 107°
کمینه: 83°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 06:50 pm. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 07:30 pm.