شرایط فعلی

شفاف 55 درجه فارنهایت
W 2 مایل در ساعت
شفاف
دمای مورد انتظار:55°
بارومتر: 29.8 اینچ
نقطه شبنم: 46°
رطوبت: 71.1%
طلوع خورشید: 08:15 am
غروب خورشید: 07:30 pm
از تاریخ 23/10 10:00 pm
مشاهده شده در Temosachic, Chih.
مشاهدات گذشته, Temosachic, Chih. >

وضع هوا در 3 روز

شنبه
شفاف
بیشینه: 72°
کمینه: 34°
فردا
شفاف
بیشینه: 58°
کمینه: 24°
امروز
شفاف
بیشینه: 73°
کمینه: 29°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 11:50 pm. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 12:20 am.