شرایط فعلی

شفاف 81 درجه فارنهایت
E 5 مایل در ساعت
شفاف
دمای مورد انتظار:81°
بارومتر: 30.2 اینچ
نقطه شبنم: 46°
رطوبت: 30.1%
قابلیت دید: 10 مایل
طلوع خورشید: 06:57 am
غروب خورشید: 06:43 pm
از تاریخ 28/02 12:49 pm
مشاهده شده در Cuernavaca, Mor.
مشاهدات گذشته, Cuernavaca, Mor. >

وضع هوا در 3 روز

یکشنبه
غالباً شفاف
بیشینه: 94°
کمینه: 66°
فردا
شفاف
بیشینه: 91°
کمینه: 63°
امروز
شفاف
بیشینه: 91°
کمینه: 63°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 01:06 pm. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 01:50 pm.